ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

رتبه بندی/گرید شرکت ها


برند رجیستر ایده های توجیحی فنی، مالی و اقتصادی بمنظور دریافت تسهیلات بانکی تجربه انجام طرح های توجیحی در حوزه های مختلف و دریافت مصوبه طرح های زود بازده، پر بازده، صندوق ضمانت صادرات ایران، طرح های اشتغال زایی وزارت کار و اموراجتماعی، صندوق ذخیره ارزی، طرح خرید جایگزینی، طرح توسعه محل کارخانه،  طرح خرید تاسیسات، انشعابات و تجهیزات، توسعه ماشین آلات، طرح سرمایه درگردش، طرح خرید مواد اولیه و بطور کلی انجام طرح های توجیحی میباشد.
امروزه در دنیای رقابتی ایجاد شده اصلی ترین موضوع حفظ بقاء ارگان ها و سازمان ها میباشد. در این راستا لازم است با مطالعه و بررسی های دقیق و پیوسته بازار رقابت و ارزیابی رقبا، تصمیمات مناسب و راهگشایی در این خصوص اتخاذ گردد و مانند نقشه ای حساب شده در است سازمان باشد. یک ایده روشن و کلی برای موفقیت موسسات و شرکت ها در فروش محصولات و یا ارائه خدمات، طرح و ایده ای که کلیه فعالیت های مجموعه را نشان دهد. این طرح ها و ایده ها، همه بگونه زمینه آماده سازی را برای ثبت شرکت  و موسسات فراهم می آورد.


مواردی که در این طرح ها و ایده ها مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از:
•    بیان ماموریت سازمان
•    اهداف و آرمان های کسب و کار
•    نمودار سازمانی
•    مزایای رقابتی
•    برنامه های مدیریتی و سازماندهی فعالیت ها
•    نقاط ضعف اساسی مدل کسب و کار
•    تهدیدات و فرصت های قابل ملاحظه
•    تحلیل رقبا
•    توصیف بازار
•    برآورد میزان تقاضای بازار
•    برآورد میزان تولید رقبا
•    توصیف خدمات و محصولات
•    برنامه های عملیاتی تولید
•    تعیین میزان هزینه های ثابت تولید
•    تخمین قیمت فروش
•    تخمین درآود مورد انتظار
•    تخمین هزین های فروش
•    جریان نقدینگی
•    صورت حساب سود وزیان سالانه
•    پیشبینی ترازنامه سالیانه
•    ریسکها و مفروضات اساسی

 

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند