ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 14:58

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت

 

شرکت مهندسی به شرکتی گفته می شود که جهت انجام پروژه های مهندسی توسط چند تن از مهندسان ثبت میگردد. باید در زمان ثبت شرکت مهندسی توجه داشته باشید که ثبت شرکت مهندسی مانند ثبت شرکت های دیگر می تواند در قالب ثبت شرکت با مسولیت محدود و یا ثبت شرکت سهامی خاص انجام شود اما باید توجه داشته باشید که تفاوت ثبت شرکت مهندسی با سایر ثبت شرکت ها موضوع فعالیت آنها و همچنین نام اینگونه شرکت ها است که برای ثبت شرکت با موضوع مهندسی نیازی به مدرک تحصیلی نیست مگر آنکه در زمان ثبت شرکت از کلمه مهندسی برای ثبت شرکت استفاده شود که در آن صورت باید برای ثبت شرکت مهندسی یکی از اعضا دارای مدرک کارشناسی در آن زمینه کاری باشد.

 

اما برای ثبت شرکت مهندسی باید توجه داشته باشید که هم می توانید از طریق ثبت شرکت با مسولیت محدود و یا ثبت شرکت سهامی خاص اقدام کنید که در ادامه نحوه ثبت شرکت با مسولیت محدود و همچنین ثبت شرکت سهامی خاص را توضیح می دهیم.
برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسولیت محدود بهتر است مدارک ذیل را آماده کرده و برای ثبت شرکت به یکی از موسسات معتبر در زمینه ثبت شرکت مراجعه نمایید تا شما را در زمینه ثبت شرکت با مسولیت محدود راهنمایی کنند.
1- کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
2- امضای اقرار نامه
3- گواهی عدم سوء پیشینه


برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص نیز بهتر است مدارک زیر را آماده کرده و به شرکت های معتبر در زمینه ثبت شرکت مراجعه نمایید تا شما را در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص راهنمایی کنند.
1- کپی مدارک شناسایی اعضا از جمله کارت ملی و شناسنامه
2- امضای اقرار نامه
3- گواهی عدم سوء پیشینه


برای انتخاب نام برای ثبت شرکت مهندسی می توانید از واژه های مهندسی و مهندسین و فنی مهندسی استفاده کرد که باید توجه داشته باشید برای ثبت شرکت با هریک از نام های فوق باید مدارک خاصی را ارائه نمایید به عنوان مثال باید برای ثبت شرکت با نام شامل واژه مهندسین در زمان تحویل مدارک حداقل دو مدرک مهندسی مرتبط ارئه دهید.

 

 

منتشرشده در ثبت

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند