ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

دلایل ثبت شرکت و ثبت برند

ثبت شرکت و ثبت برند برای خیلی از کارها که باید مالکیت برند و شرکت خود را ثبت کنند امری بسیار مهم محسوب می شود . افرادی که برند و یا شرکت خود را ثبت می کند موجب می شوند که از کپی برداری برند و استفاده از آن توسط اشخاص دیگر جلوگیری کنند .یکسرس نکات وجود دارد که در ثبت شرکت و برند باید به آن توجه کافی داشته باشید که در ادامه مطالب به آن ها خواهیم پرداخت .


1-قبل از اینکه نام تجاری و برند خود را افشا کنید آن را ثبت کنید .
2-انتخاب کردن اسم تجاری خود در ثبت شرکت به عنوان نام تجاری
3-برای ثبت شرکت تصویر علامت تجاری را ثبت کنید .
4-و در آخر هر آنچه تغییرات را در علامت تجاری هست را ثبت کنید .
افرادی وجود دارند که به طور عمدی و یا سهوی از برند و یا نام تجاری شما سوئ استفاده کرده به همین دلیل شرکت خود را ثبت کرده اگرچه ثبت برند لازم نمی باشد اما به واسطه آن می توانید مالک بودن برند خود را به اثبات برسانید .
برند و علائم تجاری که ثبت شده است را نمی توان به غیر انتقال داد و به مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و بعد از گذشت این مدت می توانید باید دوباره اقدامات لازم را جهت ثبت انجام دهید و در غیر اینصورت شخص دیگری می تواند اقدام به ثیت کرده و حق انحصار علامت برداشته شود .

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند