ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

راهنمای نقل و انتقال سهام شرکت


نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی رایج است که حالات مختلفی دارد و به شرح ذیل میباشد:


•    انصراف یکی از سهامداران شرکت و واگذار کردن سهام خود به دیگر سهامداران شرکت
•    انصراف یکی از سهامداران شرکت و واگذار کردن سهام خود به عضو جدیدی در شرکت
•    انصراف یکی از سهامداران شرکت و واگذار کردن سهام خود به افراد جدید و نیز اعضای سابق شرکت
•    انتقال کلیه سهام و دارایی خود به افراد کاملا جدید که در اصل واگذاری شرکت و امتیازات آن است.


برای نقل و انتقال سهام  ثبت شرکت های سهامی معمولا" صورت جلسه ای تنظیم میشود و اشخاص طی آن نسبت به انتقال سهام خود اقدام میکنند. سپس واگذار کنندگان سهام و خریداران آن با مراجعه به ممیزین مالیاتی شرکت مربوطه ضمن پرداخت مالیات انتقال سهامشان، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیات اقدام کرده و آنرا به اداره ثبت شرکت ها ارائه میکنند تا در پرونده ثبتی شرکت مذکور محفوظ بماند.
نقل و انتقال سهام شرکت ها را میتوان بگونه ای انجام داد نیازی به مراجعه به دارایی و پرداخت مالیات مربوط به آن نباشد. این امر کاملا قانونی بوده تنها دردسرهای کمتری دارد. راه حل رفع این مشکلات و اقدام به نقل و انتقال بدون نیاز به حضور در دارایی و پرداخت مالیات، بی نام کردن سهام شرکت میباشد.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند