ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

چگونگی تغییر نام شرکت

ثبت شرکت

اگر پس انجام مراحل ثبت شرکت مایل باشید که نام شرکت خود را تغییر دهید باد بدانید که این کار مانعی ندارد ولی نا انتخاب برای شرکت باید شرایط خاصی داشته باشد که در مطالب سایت شرایط نام انتخابی برای شرکت را توضیح داده ایم .اما امروز می خواهیم مراحل تغییر نام شرکت را بررسی کنید.
برای تغییر نام شرکت باید تشریفات و مراحل خاصی را طی کنید که برای هر نوع شرکت فرق دارد ولی درکل اگر بخواهید نام شرکت خود را تغییر دهید باید در ابتدا یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهید و صورت جلسه ای مبنی بر تغییر نام شرکت تنظیم کیند و توسط اعضا امضاء شود.سپس به صورت جلسه به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت به اضافه اسامی انتخابی با اولویت بندی به اداره ثبت ارائه شود.

تغییر نام شرکت ها بلامانع است که میتواند دلایل متنوعی داشته باشد که از نظر قانونی دلیل آن مهم نیست و به هر عللی باشد بلامانع است.
لازم است بدانیم که در تغییر نام شرکت، در شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت تغییری حاصل نمیشود.

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند