ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

نکات تغییرات شرکت

زمانی که ثبت شرکت به پایان رسید تغییرات شرکت ها امکان پذیر است .تغییراتی در ثبت شرکت وجود دارد که در زیر به آن اشاره خوایم کرد :

1-تغییر آدرس شرکت

2-تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت

3-نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا

شرکت هایی که در تهران ثبت می شوند استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنیم .

شناسه ملی و یا شماره ثبت را وارد میکنیم . اطلاعات که وارد شد گام بعدی را آغاز می کنیم .در صورتی که شماره ثبت صحیح بود وارد پرونده شده و تغییرات را ایجاد می کنیم .سیستم ثبت به طور خودکار نام شرکت را ثبت می کند .در مرحله بعد نوبت به انتخاب صورت جلسه می رسد .وارد کردن شروع و تاریخ جلسه.تابعیت .شماره ملی .کدپستی و...

در مرحله بعد تصمیمات جلسه گرفته می شود .و در ذدامه سمت افراد را وارد کرده

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند