ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت کیش

ثبت شرکت کیش

 

 

 

ثبت شرکت کیش با توجه به منطقه ازاد بودن کیش می بایست از قوانین و مقررات ثبت شرکت را مورد توجه قرار می دهد. ثبت شرکت در کیش با توجه به مقررات ثبت شرکت می بایست پیاده سازی گردد از این رو با توجه بیشتری قرار می گیرد.

 

 

 

ثبت شرکت در کیش

 

 

ثبت شرکت در کیش و مناطق جنوبی کشور با ارسال مدارک احراز هویت و نیز همچنین درج توضیحاتی در خصوص زمینه کاری شرکت می بایست اجرا گردد.

 

مدارک احراز هویت شامل کارت شناسایی ، کارت ملی می باشد و نیز در اساسنامه شرکت نیز تشریحی از زمینه فعالیت می باشد.

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند