ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

اصول و مراحل ثبت شرکت

337

 

اصول و مراحل ثبت شرکت : در مقاله مراحل ثبت شرکت و اصول اولیه آن با مراحل اولیه ثبت شرکت و نیز چگونگی دریافت فرم ثبت از سامانه ثبت شرکت آشنا شدیم در ادامه این مقاله به بررسی و توضیح دیگر مراحل در رابطه با ثبت می پردازیم .

مشخصات شخص حقوقی :

بعد از ثبت مشخصات مربوط به سرمایه شرکت و شخص حقوقی می بایست نسبت به ثبت مشخصات مربوط به اشخاص اقدام نمود . با دریافت فرم مربوطه ، ثبت مشخصات افرادی که در شرکت دارای سمت می باشند لازم است که این اشخاص به دو دسته افراد حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند در صورت انتخاب شخص حقوقی کادرهایی مثل فارسی ، شناسه ی ملی ، تابعیت و ... فعال می شود که می بایست اطلاعات آن به درستی وارد شود . در قسمت انتهای فرم سه گزینه حذف ، انصراف و ثبت اطلاعات وجود دارد که با توجه به ادامه روند کار برای ثبت شرکت می بایست یک گزینه را انتخاب نمود .

در ادامه این مراحل لازم به ثبت اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه آن شخص می باشد و بعد از آن نیاز به ثبت سمت و موقعیت فرد در موسسه است که نوع سمت می تواند رییس هیئت مدیره ، مدیرعامل شرکت و ... باشد همچنین می بایست تاریخ شروع سمت و نیز تاریخ اعتبار آن مشخص شود در فیلدی دیگر می توان وضعیت حق امضا فرد را تعیین نمود .

ثبت شعبه شرکت :

در صورتی که ثبت شرکت با ایجاد شعب دیگر همراه باشد لازم به ثبت اطلاعات شعبه است که بعد از ثبت مشخصات شخص حقیقی و یا حقوقی به فرم تعیین شعب می توان دسترسی داشت در قسمتی از این فرم می توان سمت افراد و مدت اعتبار سمت آن ها تعیین نمود و بعد از تکمیل فرم ذکر شده با کلیک بر روی گام بعدی می توان به فرم اظهارنامه دسترسی پیدا نمود .

فرم اظهارنامه :

در این فرم می بایست متن اظهارنامه ذکر شود و همچنین اطلاعات تکمیلی را وارد نمود بعد از آن به فرم اساسنامه می رسیم در این قسمت نیز می توان از فرم های پیش فرض استفاده نمود و در آخر چنانچه شرکت دارای قوانین خاصی باشد آن ها را اضافه نمود . همچنین می بایست فرم اصلی اساسنامه را در سایت بارگذاری نمود .لازم به ذکر است که برای ثبت شرکت می بایست متن صورتجلسه را نیز به صورت کامل تایپ نمود و چنانچه متن فوق با متن اصلی مغایرت داشته باشد ، رد پذیرش می شود .

 

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند