ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت و اصول اولیه آن

334

 

مراحل ثبت شرکت و اصول اولیه آن : امروزه متقاضیان ثبت شرکت می توانند بجای مراجعه به اداره ثبت شرکت ها از طریق پایگاه اینترنتی ثبت شرکت و موسسه های غیر تجاری اقدام به انجام امور و ثبت موسسه نمایند . لازم به ذکر است ثبت تغییرات شرکت و ارائه صورت جلسه آن نیز از طریق سامانه اینترنتی نیز قابل اجرا می باشد . تمامی مراحل ، نحوه تنظیم درخواست ، مدارک مورد نیاز ، پیگیری پاسخ درخواست ثبت و نیز تمامی اخبار و اطلاع رسانی ها از طریق این سامانه انجام می شود و در دسترس می باشد .

نحوه درخواست اینترنتی :

• بعد از وارد شدن به سامانه ثبت شرکت در قسمت پذیرش درخواست می بایست فرم ارائه شده را به صورت کامل و مرحله به مرحله تکمیل نمود ، اولین اطلاعات درخواستی در این فرم مربوط به شخص متقاضی تاسیس شرکت می باشد که می بایست به صورت کامل پر شود و نیز تعیین نمود شخص درخواست کننده وکیل است یا خیر .

• مرحله بعدی انتخاب و ثبت نام شرکت می باشد که می بایست در ابتدا نوع شرکت تعیین شود و بعد از آن پنج اسم را انتخاب و به ترتیب الویت پیشنهاد دهیم اسم های انتخاب شده می بایست بر اساس شئونات اسلامی باشد و دارای ریشه فارسی بوده و لاتین نباشد همچنین این نام انتخابی نباید تکراری باشد .

• نوع فعالیت شرکت و مدت فعالیت آن بر اساس محدو بودن یا نبودن می بایست هنگام ثبت شرکت انتخاب شده و در قسمت مربوط به آن درج شود همچنین چنانچه در رابطه با نوع فعالیت نیازی به ارائه توضیحات تکمیلی است می توان در قسمت توضیحات به شرح آن پرداخت .

• مرحله بعدی ارائه اطلاعات مرکز اصلی می باشد که مربوط به ثبت اطلاعات در مورد آدرس و کد پستی و تلفن تماس است ، در صورت وجود شماره دورنگار و پست الکترونیکی درج آن ها نیز دارای اهمیت می باشد .

• گام بعدی تعیین ارئه گزارش در رابطه با نوع سرمایه شخص حقوقی برای ثبت شرکت می باشد . تعیین نوع سرمایه از لحاظ نقدی و یا غیرنقدی ، بی نام یا بانام و نیز ثبت ارزش ریالی هر سهم لازم و ضروری است .

در مقاله بعد به توضیح مراحل بعدی ثبت در سامانه ثبت شرکت می پردازیم .

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند