ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت تعاونی و مراحل انحلال آن

332

 

مراحل ثبت شرکت تعاونی و مراحل انحلال آن : در مقاله خدمات ثبت شرکت تعاونی و انحلال آن در مورد شرکت تعاونی و مراحل و خدمات مورد نیاز آن برای ثبت اشاره نمودیم در ادامه به توضیح دیگر مراحل ثبت شرکت تعاونی و نیز روند انحلال آن می پردازیم .

پروانه ثبت شرکت :

بعد از انجام مراحل ثبت و نیز دریافت تاییدیه ثبت از اداره تعاون می بایست هیئت مدیره اقدام به دریافت پروانه تاسیس نمایند ، لازم به ذکر است بعد از دریافت پروانه تاسیس شرکت مجاز به ادامه فعالیت می باشد .

مدارک لازم برای دریافت پروانه تاسیس :

• ارائه کپی از تمامی مدارک ثبت دریافت شده از اداره ثبت .

• ارائه روزنامه رسمی که در آن آگهی ثبت شرکت به چاپ رسیده است .

• ارائه نمودن تقاضا نامه به اداره تعاون برای دریافت پروانه تاسیس شرکت .

انحلال شرکت تعاونی :

در ابتدا نیاز به تعریف واژه انحلال می باشد که در لغت برچیده شدن و تعطیل شدن معنی شده است اما در اصطلاح حقوق تعاونی به شرایطی گفته می شود که در آن تمامی فعالیت های شرکت و یا اتحادیه متوقف شده باشد و مدیران سلب اختیار شده باشند در این شرایط هیئت تصفیه به تصفیه امور شرکت می پردازد .

مقامات انحلال کننده شرکت :

همان گونه که ثبت شرکت زیر نظر اداره و مقامات می باشد انحلال آن نیز فقط توسط مقامات مربوطه انجام می گیرد . انحلال می تواند توسط وزارت تعاون ، دادگاه و یا اتحادیه تعاونی انجام گیرد .

مواردی که باعث انحلال می شود :

• انحلال شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی

• اتمام مهلت تعیین شده در اساسنامه شرکت • نداشتن فعالیت و توقف شرکت بیشتر از یک سال و بدون عذر موجه

دریافت مجوز انحلال :

در صورتی که شرکت تعاونی بر اساس تصمیم مجمع عمومی منحل شود و بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی ، شرکت می بایست موافقت نامه کتبی از دستگاه های دولتی ، شهرداری و تمام اداراتی که از آن ها اعتبار کسب نموده است را دریافت نماید و به همراه دیگر مدارک به وزارت تعاون ارائه نماید .لازم به ذکر است دریافت مجوز از اداره تعاون فقط در صورتی است که شرکت از ادارات نام برده اعتبار دریافت نموده باشد در غیر این صورت تصمیم مجمع عمومی برای انحلال کافی می باشد . بنابر این برای ثبت شرکت و انحلال آن دریافت مجوز از ادارات مربوطه الزامی باشد .

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند