ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

خدمات ثبت شرکت تعاونی و انحلال آن

329

 

 خدمات ثبت شرکت تعاونی و انحلال آن : شرکت های تعاونی همچون دیگر شرکت ها دارای مراحل و خدماتی برای ثبت می باشند که در ادامه به توضیح این مراحل می پردازیم و همچنین علاوه بر ثبت شرکت در مورد نحوه و شرایط انحلال آن نیز سخن خواهیم گفت لازم به ذکر است شرکت های تعاونی دارای شخصیت های حقوقی می باشند .

ثبت شرکت تعاونی :

در مقالات قبلی اشاره نمودیم که ثبت شرکت برای شروع فعالیت لازم و ضروری می باشد و هیئت مدیره می بایست یک ماه بعد از اولین جلسه عمومی نسبت به ثبت آن اقدام نماید .

مجوز ثبت تعاونی :

در ابتدا نیاز است تمامی اقدامات انجام گرفته شده به تایید اداره تعاون برسد و برای شرکت مجوز ثبت صادر شود ، مجوز ذکر شده از جمله مدارکی است که می بایست به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت تحویل داده شود .

ادارات ثبت شرکت :

برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه و دریافت مجوز ثبت از ادارات مربوطه می باشد که در تهران اداره کل ثبت شرکت ها و در شهرستان ها اداره ثبت می باشد . لازم به یادآوری است که ایجاد هرگونه تغییر بعدی در اساسنامه و یا اعضای هیئت مدیره شرکت ، بازرسان و سرمایه آن می بایست به مراجع ثبت اطلاع داده شود .

مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز :

  • مدارک ذیل به همراه درخواست ثبت می بایست توسط هیئت مدیره به اداره تعاون تحویل شود
  • .ارائه دعوتنامه اولین جلسه و نیز اساسنامه شرکت 
  • صورتجلسه اولین نشست عمومی و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان شرکت
  • رسید پرداخت شده سرمایه تعاونی 
  • لیست کامل اسامی داوطلبان شرکت 
  • لیست اشخاص حاضر در اولین نشست عمومی شرکت به همراه امضای افراد 
  • گواهی کتبی افراد برای انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

اقدامات قرارداد ثبت شرکت تعاون :

بعد از ثبت شرکت می بایست موضوع را توسط ثبت در روزنامه های رسمی به اطلاع عموم رساند و همچنین لازم است رونوشتی از این آگهی را به همراه اساسنامه مهر شده به اداره تعاون و یا اداره کل ارائه داد . لازم به ذکر است تمامی شرکت های تعاونی از پرداخت حق الثبت شرکت و نیز نصف تعرفه آگهی آن در روزنامه های رسمی معاف می باشند . در مقاله بعد به شرح دیگر مراحل ثبت و نیز نحوه انحلال شرکت می پردازیم .

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند