ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

چه اقداماتی پس از ثبت شرکت صورت می گیرد ؟


پس از پایان ثبت شرکت کارها و اقداماتی لازم است صورت پذیرد که اجباری می باشد . اقدامات پس از ثبت شرکت باید حتما صورت پذیرد . انجام ندادن اقدامات پس از ثبت شرکت باعث بوجود آمدن مشکلات در زمان های آینده خواهد شد .


اقدامات شامل موارد زیر می باشد :
1-    تشکیل پرونده دارایی
زمانی که ثبت شرکت به پایان رسید و شماره ثبت و اساسنامه و اقدامات مربوطه انجام شد باید تشکیل پرونده دارایی داد.
2-    اخذ کد اقتصادی
یکی از شرایط فاکتور رسمی برای انجام فعالیت های شرکت اخذ کد اقتصادی می باشد که کد اقتصادی به وسیله حوزه مالیاتی به شرکت تعلق خواهد گرفت .
3-    پلمپ دفاتر قانونی شرکت
از زمان ثبت شرکت تا پایان آن این دفاتر موظف به درج کردن حساب های مالی شرکت می باشند.

 

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند