ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی


در تاریخ نوزدهم دی ماه در حواشی ساعت 6 عصر در شبکه های مجازی خبری مبنی به بستری شدن آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت عارضه قلبی منتشر شد و اقوام نزدیک آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که حال ایشان رو به بهبود است اما ساعتی بعد حدود ساعت 7 عصر نوزدهم دیماه خبر در گذشت ایشان منتشر شد که در اخبار نیز تایید شد اما چیزی بیشتر که همه را در شوک فرو برد این بود که چگونه آیت الله هاشمی رفسنجانی تیمی پزشکی همراهش نبوده و چگونه یک دفعه ای سکته قلبی و تنفسی کامل داشته اند که در این خصوص ویز بهداشت آقای قاضی زاده هاشمی اعلام کرد با توجه به سن آیت الله هاشمی رفسنجانی ایشان سکته قلبی کامل کرده اند و به به دلیل اینکه همراهش ایشان تیم پزشکی نبوده مجبور به انتقال ایشان به بیمارستان شده اند و اینکه تیم پزشکی همراه ایشان نبوده کم کاری بوده است که باید درمورد آن بیشتر تحقیق کنیم.
همین حرف وزیر بهداشت باعث شد تا رسانه های غربی بتوانند شایعه پراکنی کنند و شایعاتی را در مورد علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی را بیان کنند که باعث وزیر بهداشت حرف خود را اصلاح کند و بگوید که آیت الله هاشمی رفسنجانی باید به همراه ایشان تیم پزشکی می بود اما به دلیل اینکه خودشان خواسته بودند که تیم پزشکی به همراه ایشان نباشد نیز تیم پزشکی نداشته اند مگر در مواقع سفر به شهرستان ها که یک تیم پزشکی همراه ایشان بوده است و وزیر بهداشت نیز خاطر نشان کرد که توضیحات بعدی را در آینده توضیح خواهم داد. منبع : نمناک

آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیت الله هاشمی رفسنجانی

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند