ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت

شرکت دارویی به شرکتی گفته میشود که در زمینه تولید دارو و پخش دارو فعالیت داشته باشد که برای ثبت شرکت دارویی باید شرایط خاصی را داشته باشید که این شرایط از طریق مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تعیین می شود که بهتر است قبل از اقدام به ثبت شرکت دارویی این ضوابط و مقررات را رعایت کنید تا در مراحل ثبت شرکت با مشکل مواجه نشوید در ادامه مراحل ثبت شرکت دارویی را بررسی میکنیم.


مراحل ثبت شرکت های دارویی :


برای ثبت شرکت دارویی همانطور گفتیم باید شرایط و ضوابط خاصی را رعایت کنید که باید مدارک لازمه را به مراجع قانونی ارائه دهید و همچنین فرم درخواست مجوز فعالیت را پر کنید و درصورت موافقت اصولی تاسیس شرکت پخش سراسری و یا استانی دارو صادر می شود و مجوز فعالیت به صورت یکساله صادر می شود که درصورت کسب مجوز از مراجع قانونی میتوانید به ثبت شرکت اقدام کنید.


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی :


برای ثبت شرکت دارویی باید مدارکی را به اداره کل ثبت اسناد کشور تحویل دهید که شامل مدارک زیر است.
1-درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش دارو
2-تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
3-تصویر اساسنامه شرکت
4-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضای هیئنت مدیره و مدیرعامل

نکته مهم :
برای اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکت های تعاونی داروسازی خواهد بود و در صورتی که چند متقاضی واجد شرایط یکسانی داشته باشند اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد.

 

ثبت شرکت دارویی
ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند