ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

کد اقتصادی چیست؟

ثبت شرکت

کد اقتصادی یکی از ملزومات هر شرکتی است که برای ثبت شرکت و انجام امور اقتادی و مالیاتی باید ان را اخذ کنید در اصل کد اقتصادی یک شناسه 12 رقمی است که برای شناسایی شرکت و یا موسسه شما در واحد مالیاتی بکار می رود.

 

مزیت های کد اقتصادی
کد اقتصادی مزیت های زیادی دارد که از جمله ان می توان به اینکه به راحتی می توان بر اعمال اقتصادی نظارت داشت و نیز شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه اقتصادی آسان می شود و می توان شرکت های فعال در زمینه اقتصادی را شناسایی و از آنها حمایت کرد.یکی دیگر از مزیت های کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پراخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت های ناسالم می باشد.
در کل برای اخذ کد اقتصادی قوانین خاصی وجود دارد که در ادامه آنها رابررسی می کنیم.
برای ثبت شرکت روال خاصی چون انتخاب نام برای شرکت و یافتن شریک و ارائه مدارک معرفی کردیم که در اصل روال ثبت شرکت یه مراحل قبلی محدود نمی شود بلکه به محض ثبت شرکت مدیر عامل شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت باید اموری را پیگیر شوند که مثلا باید مدارکی را به جهت اخذ کد اقتصادی آماده و نیز مراحلی را طی کنید تا بتوانید فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنید.


چه کسانی باید به اخذ کد اقتصادی اقدام کنند؟
کداقتصادی در اصل برای کسانی که نیازمند آن هستند صادر میشود.کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت های اقتصادی از جمله واردات و صادرات و تولید و ... را انجام می دهند و کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب باشند باید کد اقتصادی اخذ کنند.

 

کد اقتصادی
کد اقتصادی

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند