ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت

 

 

خدمات ثبت شرکت

برای بازگشایی و ثبت شرکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور کسب سود و منفعت، توانایی های خود را اعم از سرمایه (پول نقد یا تجهیزات و اثاثیه)، تخصص و مهارت را در قالب چارچوبی مشخص و استاندارد در کنار یکدیگر قرار میدهند که این چارچوب با عقد قراردادی بین این افراد رسمیت میابد و مجموعه را بعنوان شرکت تشکیل میدهند. اولین قدم جهت شروع فعالیت های تجاری در قالب یک شرکت، ثبت شرکت از طریق مراجع قانونی مربوطه است.

در قانون ثبت شرکت کشورمان ایران، این تغییراتی و تبدیل شرکتها امری مجاز و بلامانع تلقی میشود. ضوابطی و شرایطی نیز برای این منظور تعریف شده که در دو دسته شرایط و ضوابط خاص و مشترک تقسیم بندی میشوند. با توجه به تنوع شرکت ها ، در صورت عدم توجه و اعمال این ضوابط، این امر قابل انجام نبوده و باطل تلقی میشود.

 

از جمله مهمترین ارکان موفقیت یک شرکت تولیدکننده، برند آن مجموعه بوده که معرفی کننده یک سازمان یا مجموعه برای ثبت شرکت از زوایای مختلف با در نظر گرفتن همه جوانب است. در واقع برند بودن یک محصول معرفی کننده محصولات و کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده آن سازمان و نیز اهداف آن بوده است که در ذهن مخاطب تداعی میکند.

خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

درباره ثبت شرکت

چگونگی ثبت نام تجاری (برند)

جهت ثبت یک نماد یا نام در ثبت شرکت درخواست مکتوبی شامل لیستی از کالاها و خدمات برگزیده و برتر آن نماد یا نشان و بازسازی روشنی از آن، به دفتر ملی یا منطقه ای ارسال میشود.برای حفظ این نماد یا نشان تحت عنوان نام یا آرم تجاری باید ویژگی هی خاصی داشته باشد که علاوه بر معرفی کالا یا خدمتی خاص، متمایز از سایر نماد و نشان ها باشد تا مخاطب بتواند آن کالا را از سایر کالاهای مشابه تشخیص دهد.

چگونگی ثبت شرکت

شرکت های انواع مختلفی دارند که عبارتند از شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، سهامی عام و ... که هریک چارچوب و ضوابط خاص را دارند و ارتباط بین شرکا و سهامدارن مجموعه و نیز شرکا و اشخاص ثالث تابع قوانین و ضوابط خاصی است. اغلب شرکتها در ایران از نوع سهامی خاص میباشند که برای ثبت آن باید حداقل سه نفر عضویت داشته باشند

هدف از ثبت آرم تجاری(برند)

هر برند یا آرم تجاری از طریق کسب اطمینان از حقوق انحصاری جهت شناخته شدن محصولات و خدمات یا اعطا نمایندگی به افراد واجد شرایط، از تولیدکننده حمایت میکند. این حمایت ممکن است موقتی باشد و مدت زمان مشخصی نداشته باشد اما نام تجاری این قابلیت را دارد که با پرداخت مبلغی تعیین شده از سوی دست اندرکاران مربوطه، تا مدت زمانی نامحدود تمدید شود. حمایت و نگهداری نام تجاری یا برند از جانب مراجع قانونی تایید میشود

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند

استعلام ثبت شرکت


یکی از پارامترهای تعیین هویت یک شرکت شماره ثبت آن شرکت میباشد که از سوی اداره ثبت شرکت ها صادر میگردد. برای تفهیم بهتر این موضوع میتوان گفت که شماره ثبت شرکت بعبارتی مشابه کد ملی و یا شماره شناسنامه یه شخص حقیقی است که یکی از مشخصه های شناسایی افراد میباشد. شماره ثبت شرکت تنها یکی از مشخصه های هویت اشخاص حقوقی بشمار میرود.
شماره ثبت شرکت ها متشکل از 11عدد میباشد که با عنوان شناسه ملی نیز شناخته میشود شماره ای ثابت است که قابل تغییر نمیباشد و تا مادامی که شرکت دایر باشد با این شماره ثبت شناسایی خواهد شد مگر که آدرس شرکت به منطقه ای دیگر انتقال پیداکند که مجبور باشیم از طریق اداره ثبت شرکت ها آن منطقه برای اخذ شماره ثبت جدید اقدام کنیم. شماره ثبت شرکت ها مهمترین پارامتر یا مهمترین مشخصه در استعلام ثبت شرکت ها بشمار می آید.
دیگر پارامترهای شناسایی ثبت شرکت ها که هویت شرکت را بیان میکنند عبارتند از نام شرکت، تاریخ ثبت تاسیس شرکت، نوع شرکت ثبت شده، شعبه اداره ثبت شرکت مربوطه و تاریخ ثبت شرکت میباشد که هریک به تنهایی یکی از پارامترهای مهم و ضروری در تعیین و استعلام ثبت شرکت ها است.
نام یک شرکت که طبق قانون ثبت شرکت ها باید متشکل از 3 بخش باشد مشابه نام کوچک یه شخص حقیقی عمل میکند با این تفاوت که انتخاب نام شرکت ها تابع یکسری ضوابطی است و هر نامی را نمیتوان بعنوان نام شرکت انتخاب کرد یکی از این ضوابط سه سیلابی بودن نام شرکت ها برای تایید ثبت آن در اداره ثبت شرکت هااست.
درخصوص نوع شرکت ثبت شده، منظور موضوع و نوع است که میتواند شرکت سهامی عام، سهامی خاص، تعاونی، مختلط سهامی یا غیر سهامی، بامسئولیت محدود، تضامنی و یا غیرانتفاعی باشد.
تاریخ تاسیس یک شرکت نیز مانند تاریخ تولید در اشخاص حقیقی است و تاریخ ثبت شرکت نیز مشابه تاریخ صدور شناسنامه اشخاص حقیقی میباشد. این مثال برای تفهیم بهتر پارامترهای استعلام ثبت شرکت و شناسایی هویت آن است.


مراحل ثبت شرکت


همانطور که در مطالب قبلی شرح داده شد شرکت ها انواع متنوعی دارند و تاسیس و ثبت هر یک از این شرکت ها بسته به نوع آنها متفاوت است. در اینجا به شرح مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص میپردازیم:
شرکت های سهامی خاص یکی از مطرح ترین نوع شرکت ها در سراسر دنیا است که موضوع فعالیت آن صرفا" بازرگانی نبوده و میتواند فعالیتی غیر از امور تجارتی و بازرگانی داشته باشد. تعداد اعضا در این شرکت ها حداقل 3نفر بود و کلیه سرمایه شرکت منحصرا" از سوی موسسین تامین میگردد. همانطور که از نام این شرکت ها پیداست سرمایه آن تماما" به سهام تبدیل میشود و مسئولیت هریک از سهامداران در شرکت های سهامی خاص نیز محدود به مبلغ اسمی آنهاست. در خصوص نام این دسته شرکت ها نیز لازم به ذکر است که عبارت "سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت قرار گیرد.
مدارکی که جهت ثبت شرکت های سهامی خاص نیاز است به شرح ذیل میباشد:
فتوکپی برابر اصل در دادگستری شناسنامه کلیه بازرسین و سهامداران شرکت
اظهارنامه تکمیل شده در دو نسخه که به امضاءکلیه سهامداران در شرکت های سهامی خاص رسیده باشد.
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت در دو نسخه که ذیل صورتجلسه به امضای کلیه سهامداران بعلاوه بازرسین ممهور شده باشد.
هر دو نسخه اساسنامه تاسیس شرکت که کلیه صفحات آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد. بعلاوه دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که توسط مدیران انتخابی مجمع به امضاء رسیده باشد.
درصورت نیاز ارائه مجوز فعالیت بنا به خواست اداره ثبت شرکت ها


راهنمای ثبت شرکت ها


با توجه به انواع مختلف شرکت ها، مراحل تاسیس و ثبت شرکت ها نیز با هم متفاوت است. در اینجا میخواهیم به شرح چگونگی ثبت شرکت های تعاونی بپردازیم. کلیه اشخاصی که متقاضی ثبت شرکت های تعاونی هستند میتوانند با مراجعه به موسسه حقوقی شتاب بطور قانونی و رعایت ضوابط ثبت شرکت ها، کلیه مراحل ثبت شرکت تعاونی را ازطریق این مجموعه به نحو مطلوب به انجام برسانند..
شرکت های تعاونی مجموعه ای است که از عده ای از افراد در هدف مشترکی دارند و در یک صنف خواهان فعالیت هستند تشکیل میشود بصورت مشارکتی جهت دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند. اینگونه شرکت ها معمولا" بمنظور تهیه مایحتاج خانواده ها، تهیه مسکن، اعطاء وام های قرض الحسنه و مواردی این چنین یتشکیل میشود.
شرکت های تعاونی از جنبه نوع و زمینه فعالیت به دو دسته شرکت های تعاونی توزیعی و شرکت های تعاونی تولیدی تقسیم میشوند. شرکت تعاونی های توزیعی تعاونی هایی هستند که موارد مورد نیاز کسب و کار های تولیدی را در زمینه مصالح عمومی با هدف کاهش قیمت ها تامین میکنند و اما شرکت های تعاونی تولیدی تعاونی هایی هستند که با هدف اشتغال زایی در زمینه های مربوط به دامپروری، کشاورزی و دامداری، معدن و شهرسازی، پروروش و صید ماهی و سایر امور روستا نشینی ازاین قبیل تشکیل و به فعالیت میپردازند.
و اما در ثبت شرکت های تعاونی، تعاونی ها به دو دسته تقسیم میشوند:
•    شرکت های تعاونی خاص
•    شرکت های تعاونی عام
شرکت های تعاونی خاص تشکلاتی هستند که اعضای آنها برای گروه خاصی از افراد مجاز است مثلا" گروهی از دانشجویان، کشاورزان، پزشکان، کارمندان بانک و ... که با رعایت ضوابطی خاص تعیین میگردد و در اداره ثبت شرکت های به ثبت میرسند. سهام این دسته شرکت ها تنها به افرادی که واجد شرایط تعریف شده باشند تعلق میابد.
شرکت های تعاونی عام همانطور که از نام این دسته شرکت ها مشخص است شرکت های تعاونی عام شرکت هایی هستند که جهت عضویت در آن محدودیتی وجود ندارد و برای کلیه افراد متقاضی عضویت، مجاوز میباشد. بعبارتی دیگر کلیه علاقه مندان و متقاضیان عضویت در شرکت های تعاونی عام میتوانند بدون داشتن شرایط و ضوابط خاصی به عضویت این تشکل ها درآیند.

شرکت دانش بنیان چیست؟


امروزه باتوجه به پیشرفت علم در همه کشور ها و معیار تولید علم در کشور های مختلف در کشور ما نیز برای اینکه از این چرخه تولید علم بازنماند پارک های فناوری ای ایجاد شده اند تا ایده های مناسبی که می تواند زمینه تولید علم شود به شکوفایی برسد و نیز به منظور تجاری ساختن ایده ها شرکت های دانش بنیان ایجاد شده اند.
اما امروزه برای ثبت شرکت دانش بنیان محدودیت هایی وجود دارد که مانع ار به ثبت شرکت رسیدن بسیاری از شرکت ها میشود.در اصل شرکت دانش بنیان طبق قانون به صورت زیر تعریف می شود شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری حداقل درآمد را برای یک مدت کوتاه کسب کنند در اینصورت می توانند شاخص هایی برای اخذ تسهیلات و مزایا استفاده کنند.شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه (50) درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

 

انواع شرکت دانش بنیان:


ثبت شرکت های دانش بنیان را به دوصورت می توان انجام داد که هرکدام از روش های ثبت شرکت نوع خاصی را شامل می شوند 1-شرکت هایی که اعضای هیئت علمی دانشگاه مالک آن هستند و 2- شرکت هایی که دانشگاه ها مالک آن هستند.درصورتی که سهم دانشگاه کمتر از 50 درصد باشد شرکت خصوصی محصوب میشود و باید تابع قانون تجارت باشند و اگر هام دانشگاه بیش از 50 درصد باشد شرکت دولتی محصوب میشود .

 

ثبت شرکت در منطقه آزاد


برای اینکه بتوانید ثبت شرکت در مناطق آزاد انجام دهید باید در ابتدا بدانید که مناطق آزاد به چه مناطقی گفته می شود و چه ویژگی هایی دارد که در ادامه ابتدا مناطق آزاد را معرفی می کنیم و سپس نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد و همچنین قوانین حاکم بر ثبت شرکت در مناطق آزاد و قوانین حاکم بر شرکت های مناطق آزاد را بیان می کنیم.... ادامه مطلب

 

اخذ ایزو

 ایزو یک مفهوم بین المللی است که برای استاندارد سازی بکار می رود این سازمان بین المللی متشکل از موسسات و ادارات استاندارد 157 کشور مختلف است که بعد از انجام مراحل ثبت شرکت باید به دنبال اخذ ایزو باشید زیرا ایزو به معنای تضمین استاندارد بودن محصول و خدمات شرکت شما می باشد که با داشتن ایزو هم می توانید در پروژه های بزرگ داخلی و بین المللی شرکت کنید . امروزه اهمیت ایزو به گونه ای بالا رفته است که داشتن ایزو شرط داد و ستد های بین المللی قرار گرفته است ....ادامه مطلب

 

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود

ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود بسیار به هم مشابه اند و معمولا برای ثبت شرکت مهندسی و یا ثبت شرکت حمل و نقل و ... می توان در قالب ثبت شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود اقدام کرد اما باید توجه داشته باشید که ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود تفاوت هایی دارند و قوانین برای ثبت اینگونه شرکت ها متفاوت است که در ادامه تفاوت ها و شباهت های ثبت شرکت با مسئولیت محدود و همچنین ثبت شرکت سهامی خاص را توضیح می دهیم.....ادامه مطلب

 

 

ثبت شرکت

ثبت شرکت دانش بنیان

 برای اینکه بتوانید ثبت شرکت دانش بنیان انجام دهید باید مراحلی را طی کنید تا به درستی بتوانید ثبت شرکت دانش بنیان را انجام دهید . قبل از اقدام به ثبت شرکت دانش بنیان بهتر است همه آیین نامه ها و قوانینی که جهت ثبت شرکت دانش بنیان وضع شده را مطالعه نمایید و تا در مراحل ثبت شرکت دانش بنیان به مشکل برنخورید سپس با مراجعه به سایت دانش بنیان که متعلق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است در سامانه ان ثبت نام نمایید تا اطلاعات شما ارزیابی شود. 

نکته قابل توجه این است که برای ثبت شرکت دانش بنیان باید مثل سایر شرکت ها در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شوند و هیچ تفاوتی بین این شرکت ها و دیگر شرکت ها نیست پس از انجام مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد شرکت متقاضی باید پس از تولید کالا یا خدمات دانش بنیان نمونه آزمایشگاهی خود را بر مبنای مصوبه کارگروه ارزیابی شده و برای مدت محدودی می توانند از تسهیلات و مزایای قانونی استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانونی باید دوباره ارزیابی شوند.

  

رتبه بندی شرکت


یکی از معیارهای اصلی در زمینه برنده شدن در مزایده ها و مناقصه های پروژه های دولتی و دیگر پروژه ها داشتن گرید و رتبه بندی بالا است که باید بعد از انجام کار های ثبت شرکت به دنبال افزایش گرید و ثبت رتبه بندی شرکت خود باشید. در واقع رتبه بندی یا گرید یک نوع مقیاس گذاری است که کیفیت پیمانکاران برتر را در ارائه خدمات را تضمین می کند تا از حقوق بهره وران نیز دفاع شده باشد. علت اینکه شرکت هایی که مراحل ثبت شرکت را پشت سر گذاشته اند را رتبه بندی می کنند این است که برای انجام هر پروژه باید توان شرکت متقاضی برای انجام پروژه سنجیده شود و هر پروژه ای را به هر شرکتی نسپارند. در واقع برای رتبه بندی و اختصاص گرید به هر شرکتی یک معیار خاصی وجود دارد که طبق آن شرکت ها را رتبه بندی می کنند.... ادامه مطلب

 

ثبت شرکت تبلیغاتی


شرکت تبلیغاتی که به کانون تبلیغات مشهور اند با توجه به اسم آن ها زمینه کاری آنها معلوم است که ر زمینه تبلیغات هستند و معمولا برای تبلیغات زمینه های کاری زیادی وجود دارد که اکثرا به دنبال ثبت شرکت تبلیغات هستند امروز می خواهیم با نحوه ثبت شرکت تبلیغات آشنا بشویم.
برای اینکه بتوانید ثبت شرکت تبلیغاتی را انجام دهید می بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز تبلیغات بگیرید که شرایطی برای اخذ مجوز ثبت شرکت وجود دارد که عبارت اند از: ... ادامه مطلب

 

ثبت شرکت گردشگری


همانطور که میدانید امروزه صنعت گرشگری در اکثر کشور های دنیا بسیار پیشرفت کرده است و چندین کشور وجود دارند که نیمی از درآمد کل کشور و بودجه آن از گردشگری تامین می شود زیرا گردشگری به صورتی است که اقسام مختلف کشور را دربر می گیرد و برای همه درآمد زایی می کند اما برای اینکه بتوانید جزو شرکت های خدمات دهنده گردشگری باشید باید در ابتدا ثبت شرکت گردشگری را انجام دهید که امروز می خواهیم نحوه ثبت شرکت گردشگری و شرایطی که باید داشته باشید تا بتوانید ثبت شرکت گردشگری را انجام دهید.... ادامه مطلب

 

ثبت شرکت ساختمانی


برای ثبت شرکت ساختمانی در ابتدا باید بدانیم شرکت ساختمانی چیست و زمینه کاری آن چیست و سپس بدانیم که چگونه می توانیم مراحل ثبت شرکت ساختمانی را طی کنیم .
شرکت ساختمانی چیست؟
همانطور که گفتیم در ابتدا باید بدانیم که شرکت ساختمانی چیست ، در واقع شرکت ساختمانی شرکتی است که در زمینه ساخت و ساز و فروش ساختمان های مسکونی و تجاری فعالیت می کند و برای اینکه بتوانید شرکت ساختمانی ثبت کنید باید بازار کار و فروش ساختمان را بشناسید و بدانید که آیا در منطقه شما رونق بازار ساختمان خوب است یا نه و سود آوری آن مناسب است؟؟....ادامه مطلب

 

 

ثبت شرکت,ثبت برند