ثبت شرکت,خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت

 

 

خدمات ثبت شرکت

برای بازگشایی و ثبت شرکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور کسب سود و منفعت، توانایی های خود را اعم از سرمایه (پول نقد یا تجهیزات و اثاثیه)، تخصص و مهارت را در قالب چارچوبی مشخص و استاندارد در کنار یکدیگر قرار میدهند که این چارچوب با عقد قراردادی بین این افراد رسمیت میابد و مجموعه را بعنوان شرکت تشکیل میدهند. اولین قدم جهت شروع فعالیت های تجاری در قالب یک شرکت، ثبت شرکت از طریق مراجع قانونی مربوطه است.

در قانون ثبت شرکت کشورمان ایران، این تغییراتی و تبدیل شرکتها امری مجاز و بلامانع تلقی میشود. ضوابطی و شرایطی نیز برای این منظور تعریف شده که در دو دسته شرایط و ضوابط خاص و مشترک تقسیم بندی میشوند. با توجه به تنوع شرکت ها ، در صورت عدم توجه و اعمال این ضوابط، این امر قابل انجام نبوده و باطل تلقی میشود.

 

از جمله مهمترین ارکان موفقیت یک شرکت تولیدکننده، برند آن مجموعه بوده که معرفی کننده یک سازمان یا مجموعه برای ثبت شرکت از زوایای مختلف با در نظر گرفتن همه جوانب است. در واقع برند بودن یک محصول معرفی کننده محصولات و کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده آن سازمان و نیز اهداف آن بوده است که در ذهن مخاطب تداعی میکند.

خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت,راهنمای ثبت شرکت

درباره ثبت شرکت

چگونگی ثبت نام تجاری (برند)

جهت ثبت یک نماد یا نام در ثبت شرکت درخواست مکتوبی شامل لیستی از کالاها و خدمات برگزیده و برتر آن نماد یا نشان و بازسازی روشنی از آن، به دفتر ملی یا منطقه ای ارسال میشود.برای حفظ این نماد یا نشان تحت عنوان نام یا آرم تجاری باید ویژگی هی خاصی داشته باشد که علاوه بر معرفی کالا یا خدمتی خاص، متمایز از سایر نماد و نشان ها باشد تا مخاطب بتواند آن کالا را از سایر کالاهای مشابه تشخیص دهد.

چگونگی ثبت شرکت

شرکت های انواع مختلفی دارند که عبارتند از شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، سهامی عام و ... که هریک چارچوب و ضوابط خاص را دارند و ارتباط بین شرکا و سهامدارن مجموعه و نیز شرکا و اشخاص ثالث تابع قوانین و ضوابط خاصی است. اغلب شرکتها در ایران از نوع سهامی خاص میباشند که برای ثبت آن باید حداقل سه نفر عضویت داشته باشند

هدف از ثبت آرم تجاری(برند)

هر برند یا آرم تجاری از طریق کسب اطمینان از حقوق انحصاری جهت شناخته شدن محصولات و خدمات یا اعطا نمایندگی به افراد واجد شرایط، از تولیدکننده حمایت میکند. این حمایت ممکن است موقتی باشد و مدت زمان مشخصی نداشته باشد اما نام تجاری این قابلیت را دارد که با پرداخت مبلغی تعیین شده از سوی دست اندرکاران مربوطه، تا مدت زمانی نامحدود تمدید شود. حمایت و نگهداری نام تجاری یا برند از جانب مراجع قانونی تایید میشود

ثبت شرکت,ثبت برند

ثبت شرکت,ثبت برند

استعلام ثبت شرکت


یکی از پارامترهای تعیین هویت یک شرکت شماره ثبت آن شرکت میباشد که از سوی اداره ثبت شرکت ها صادر میگردد. برای تفهیم بهتر این موضوع میتوان گفت که شماره ثبت شرکت بعبارتی مشابه کد ملی و یا شماره شناسنامه یه شخص حقیقی است که یکی از مشخصه های شناسایی افراد میباشد. شماره ثبت شرکت تنها یکی از مشخصه های هویت اشخاص حقوقی بشمار میرود.
شماره ثبت شرکت ها متشکل از 11عدد میباشد که با عنوان شناسه ملی نیز شناخته میشود شماره ای ثابت است که قابل تغییر نمیباشد و تا مادامی که شرکت دایر باشد با این شماره ثبت شناسایی خواهد شد مگر که آدرس شرکت به منطقه ای دیگر انتقال پیداکند که مجبور باشیم از طریق اداره ثبت شرکت ها آن منطقه برای اخذ شماره ثبت جدید اقدام کنیم. شماره ثبت شرکت ها مهمترین پارامتر یا مهمترین مشخصه در استعلام ثبت شرکت ها بشمار می آید.
دیگر پارامترهای شناسایی ثبت شرکت ها که هویت شرکت را بیان میکنند عبارتند از نام شرکت، تاریخ ثبت تاسیس شرکت، نوع شرکت ثبت شده، شعبه اداره ثبت شرکت مربوطه و تاریخ ثبت شرکت میباشد که هریک به تنهایی یکی از پارامترهای مهم و ضروری در تعیین و استعلام ثبت شرکت ها است.
نام یک شرکت که طبق قانون ثبت شرکت ها باید متشکل از 3 بخش باشد مشابه نام کوچک یه شخص حقیقی عمل میکند با این تفاوت که انتخاب نام شرکت ها تابع یکسری ضوابطی است و هر نامی را نمیتوان بعنوان نام شرکت انتخاب کرد یکی از این ضوابط سه سیلابی بودن نام شرکت ها برای تایید ثبت آن در اداره ثبت شرکت هااست.
درخصوص نوع شرکت ثبت شده، منظور موضوع و نوع است که میتواند شرکت سهامی عام، سهامی خاص، تعاونی، مختلط سهامی یا غیر سهامی، بامسئولیت محدود، تضامنی و یا غیرانتفاعی باشد.
تاریخ تاسیس یک شرکت نیز مانند تاریخ تولید در اشخاص حقیقی است و تاریخ ثبت شرکت نیز مشابه تاریخ صدور شناسنامه اشخاص حقیقی میباشد. این مثال برای تفهیم بهتر پارامترهای استعلام ثبت شرکت و شناسایی هویت آن است.


مراحل ثبت شرکت


همانطور که در مطالب قبلی شرح داده شد شرکت ها انواع متنوعی دارند و تاسیس و ثبت هر یک از این شرکت ها بسته به نوع آنها متفاوت است. در اینجا به شرح مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص میپردازیم:
شرکت های سهامی خاص یکی از مطرح ترین نوع شرکت ها در سراسر دنیا است که موضوع فعالیت آن صرفا" بازرگانی نبوده و میتواند فعالیتی غیر از امور تجارتی و بازرگانی داشته باشد. تعداد اعضا در این شرکت ها حداقل 3نفر بود و کلیه سرمایه شرکت منحصرا" از سوی موسسین تامین میگردد. همانطور که از نام این شرکت ها پیداست سرمایه آن تماما" به سهام تبدیل میشود و مسئولیت هریک از سهامداران در شرکت های سهامی خاص نیز محدود به مبلغ اسمی آنهاست. در خصوص نام این دسته شرکت ها نیز لازم به ذکر است که عبارت "سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت قرار گیرد.
مدارکی که جهت ثبت شرکت های سهامی خاص نیاز است به شرح ذیل میباشد:
فتوکپی برابر اصل در دادگستری شناسنامه کلیه بازرسین و سهامداران شرکت
اظهارنامه تکمیل شده در دو نسخه که به امضاءکلیه سهامداران در شرکت های سهامی خاص رسیده باشد.
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت در دو نسخه که ذیل صورتجلسه به امضای کلیه سهامداران بعلاوه بازرسین ممهور شده باشد.
هر دو نسخه اساسنامه تاسیس شرکت که کلیه صفحات آن به امضاء تمامی سهامداران رسیده باشد. بعلاوه دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که توسط مدیران انتخابی مجمع به امضاء رسیده باشد.
درصورت نیاز ارائه مجوز فعالیت بنا به خواست اداره ثبت شرکت ها


راهنمای ثبت شرکت ها


با توجه به انواع مختلف شرکت ها، مراحل تاسیس و ثبت شرکت ها نیز با هم متفاوت است. در اینجا میخواهیم به شرح چگونگی ثبت شرکت های تعاونی بپردازیم. کلیه اشخاصی که متقاضی ثبت شرکت های تعاونی هستند میتوانند با مراجعه به موسسه حقوقی شتاب بطور قانونی و رعایت ضوابط ثبت شرکت ها، کلیه مراحل ثبت شرکت تعاونی را ازطریق این مجموعه به نحو مطلوب به انجام برسانند..
شرکت های تعاونی مجموعه ای است که از عده ای از افراد در هدف مشترکی دارند و در یک صنف خواهان فعالیت هستند تشکیل میشود بصورت مشارکتی جهت دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند. اینگونه شرکت ها معمولا" بمنظور تهیه مایحتاج خانواده ها، تهیه مسکن، اعطاء وام های قرض الحسنه و مواردی این چنین یتشکیل میشود.
شرکت های تعاونی از جنبه نوع و زمینه فعالیت به دو دسته شرکت های تعاونی توزیعی و شرکت های تعاونی تولیدی تقسیم میشوند. شرکت تعاونی های توزیعی تعاونی هایی هستند که موارد مورد نیاز کسب و کار های تولیدی را در زمینه مصالح عمومی با هدف کاهش قیمت ها تامین میکنند و اما شرکت های تعاونی تولیدی تعاونی هایی هستند که با هدف اشتغال زایی در زمینه های مربوط به دامپروری، کشاورزی و دامداری، معدن و شهرسازی، پروروش و صید ماهی و سایر امور روستا نشینی ازاین قبیل تشکیل و به فعالیت میپردازند.
و اما در ثبت شرکت های تعاونی، تعاونی ها به دو دسته تقسیم میشوند:
•    شرکت های تعاونی خاص
•    شرکت های تعاونی عام
شرکت های تعاونی خاص تشکلاتی هستند که اعضای آنها برای گروه خاصی از افراد مجاز است مثلا" گروهی از دانشجویان، کشاورزان، پزشکان، کارمندان بانک و ... که با رعایت ضوابطی خاص تعیین میگردد و در اداره ثبت شرکت های به ثبت میرسند. سهام این دسته شرکت ها تنها به افرادی که واجد شرایط تعریف شده باشند تعلق میابد.
شرکت های تعاونی عام همانطور که از نام این دسته شرکت ها مشخص است شرکت های تعاونی عام شرکت هایی هستند که جهت عضویت در آن محدودیتی وجود ندارد و برای کلیه افراد متقاضی عضویت، مجاوز میباشد. بعبارتی دیگر کلیه علاقه مندان و متقاضیان عضویت در شرکت های تعاونی عام میتوانند بدون داشتن شرایط و ضوابط خاصی به عضویت این تشکل ها درآیند.

ثبت شرکت,ثبت برند